Przyszłość AMD - krople zamiast zastrzyków?

Wstępne badania przeprowadzone na Uniwersytecie Birmingham wykazały, że środki zawierające peptydy penetrujące komórki (CPP) mogą w dostarczać czynniki anty-VEGF do siatkówki. Może to oznaczać, że zamiast injekcji doszklistkowych postać wysiękową AMD będziemy leczyć przy pomocy kropli do oczu.

Opublikowane w Investigative Ophthalmology & Visual Science doniesienie dowodzi, że duże cząsteczki białkowe jak śródbłonkowy czynnik wzrostu naczyń mogą być transportowane do wnętrza oka przy pomocy krótkich sekwencji peptydowych (CPP). Grupa badaczy związała ranibizumab i bewacizumab z CPP, podając w kroplach do oczu szczurzych (in vivo) oraz świńskich (ex vivo). U gryzoni znaczące wartości czynnika anty-VEGF stwierdzano w ciągu 30 minut, stężenie rosło w ciągu godziny. Podobną dostępność biologiczną odnotowano w świńskich gałkach ocznych, wielkością zbliżonych do ludzkich. W ciągu 24 godzin od podania preparatu, jego stężenie było praktycznie nieoznaczalne w siatkówce. Pozwala to zakładać, że efekt terapeutyczny można będzie osiągnąć przy aplikacji 1xdziennie.

W wymiarze praktycznym, autorzy pracy dokonali porównania skuteczności leczenia indukowanego laserem nowotwórstwa naczyniówkowego u myszy. Już po 10 dniach, myszy otrzymujące krople zawierające CPP związane z czynnikiem anty-VEGF wykazywały zdecydowane zmniejszenie rozmiarów neowaskularyzacji w porównaniu do oczu nie poddanych leczeniu i tych, które poddano jednorazowej injekcji doszklistkowej deksametazonu. Co więcej, zmniejszanie nowotwórstwa przebiegało podobnie jak w przypadkach podaży doszklistkowej preparatu anty-VEGF. CPP nie powodowało toksycznych uszkodzeń w strukturach gałkowych. 

W przypadku zastosowania u ludzi, leczenie AMD może zdecydowanie ulec poprawie, zdecydowanie zmniejszając koszty i uciążliwość terapii. Inne zastosowania peptydów CPP jeszcze przed nami, a wśród nich leczenie przewlekłych chorób tylnego odcinka oczu.

Ziarniniak spojówki gałkowej
Laseroterapia mikropulsowa jest skuteczna w leczeniu chorób obrzękowo-wysiękowych siatkówki. Są jednak inne obszary, w których się sprawdza. Należą do nich zabiegi termoterapii zmian wytwórczych na powłokach gałkowych. Opisujemy dwa przypadki skutecznego leczenia ziarniniaków spojówki.
Czytaj dalej
Blefaroplastyka laserowa
Blefaroplastyka jest najczęściej wykonywaną procedurą chirurgiczną dotyczącą twarzy na świecie. Co roku ponad 160.000 Amerykanów poddaje się zabiegom korekcji powiek górnych, na świecie liczba ta sięga 1.2 miliona (2015). Czemu jednak większość operacji kosmetycznych powiek wykonują chirurdzy lub dermatolodzy? To może się zmienić.
Czytaj dalej
EURETINA 2017. Krótkowzroczność
W dniach 7-10 września odbywała się konferencja Europejskiego Towarzystwa Siatkówkowego Euretina 2017. Sesja otwierająca zajęła się problemem krótkowzroczności, przyjmującej rozmiary epidemii i stanowiącej drugą pod względem częstości przyczynę ślepoty na świecie.
Czytaj dalej