Ziarniniak spojówki gałkowej

Laseroterapia mikropulsowa jest skuteczna w leczeniu chorób obrzękowo-wysiękowych siatkówki. Są jednak inne obszary, w których się sprawdza. Należą do nich zabiegi termoterapii zmian wytwórczych na powłokach gałkowych. Opisujemy dwa przypadki skutecznego leczenia ziarniniaków spojówki.

55-letni pacjent z objawami mawrotowego nastrzyku bolesności gałki ocznej lewej, regularnie odwiedzający z tego powodu okulistów zgłosił się na badanie okulistyczne. W trakcie wizyty stwierdzono na spojówce gałkowej obecność wyniosłej żółtawej zmiany ziarniniakowej otoczonej przez poszerzone naczynia. Kombinacje kropli steroidowych z antybiotykiem stosowane w przeszłości przynosiły tylko częściową ulgę, a dolegliwości utrzymywały się przez ostatnie 3 lata. Chory wyklucza uraz. O zabiegu na przednim odcinku nie wspomina. Rozważając przyczynę, trzeba zawsze myśleć o raku płaskonabłonkowym spojówki oraz ziarniniaku ropotwórczym, będącym rodzajem naczyniaka wytwórczego spojówki. Nieudane próby usunięcia chirurgicznego zmiany skłoniły mnie do przeprowadzenia zabiegu laseroterapii mikropulsowek, pozwalającej przy wysokich parametrach parametrach cyklu pracy 30% do kontrolowanego podgrzania tkanki ze zniszczeniem inkluzji kolonii biomu bakteryjnego, będącej przyczyną dolegliwości. Po tygodniu u chorego zaobserwowano istotną poprawę, a dolegliwości bólowe ustąpiły.

Podobny przypadek dotyczył 60-letniego chorego z piętrowym rozpoznaniem zakażonej torbieli sródściennej spojówki gałkowej.  Wspólnie z dr Małgorzatą Rembińską przeprowadziliśmy zabieg chirurgicznego usunięcia zmiany z marginesem tkanki. Niestety gojenie zostało zaburzone przez rozwój ziarniniaka ropotwórczego. Po tygodniu od operacji zdecydowaliśmy się na wykonanie sesji laserem mikropulsowymi. Kolejne wizyty dowodzily słuszności decyzji.

Blefaroplastyka laserowa
Blefaroplastyka jest najczęściej wykonywaną procedurą chirurgiczną dotyczącą twarzy na świecie. Co roku ponad 160.000 Amerykanów poddaje się zabiegom korekcji powiek górnych, na świecie liczba ta sięga 1.2 miliona (2015). Czemu jednak większość operacji kosmetycznych powiek wykonują chirurdzy lub dermatolodzy? To może się zmienić.
Czytaj dalej
EURETINA 2017. Krótkowzroczność
W dniach 7-10 września odbywała się konferencja Europejskiego Towarzystwa Siatkówkowego Euretina 2017. Sesja otwierająca zajęła się problemem krótkowzroczności, przyjmującej rozmiary epidemii i stanowiącej drugą pod względem częstości przyczynę ślepoty na świecie.
Czytaj dalej
Miejsce laseroterapii w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki?
8 sierpnia 2017 na posiedzeniu Amerykańskiego Towarzystwa Retinologicznego przedstawiono tezę, że laseroterapia cukrzycowego obrzęku plamki należy do przeszłości. Skuteczność injekcji doszklistkowych anty-VEGF jest tak znacząca, że wyklucza użycie technik fotokoagulacyjnych. Artykuł jest polemiką, opartą o doświadczenia własne dotyczące laseroterapii mikropulsacyjnej.
Czytaj dalej