Strona główna » Diagnostyka » Badanie wytrzeszczu

Badanie wytrzeszczu

(W ramach wizyty)

Ocena osadzenia gałek ocznych jest kluczowa u pacjentów z objawami jedno- lub obustronnego wytrzeszczu. Wytrzeszcz może mieć charakter prawdziwy, gdy różnica w położeniu szczytu rogówki w stosunku do krawędzi bocznej oczodołu jest większa niż 1.5 – 2 mm w stosunku do oka towarzyszącego lub rzekomy, wynikający z szerszego rozwarcia szpary powiekowej wskutek urazu lub choroby. Egzoftalmometria pozwala na badanie porównawcze i ocenę dynamiki procesu chorobowego. Najczęściej wykorzystujemy do tego egzoftalmometr Hertla.

Scroll to Top