Blog

piękne makro zbliżenie ujęcie kobiety człowieka głębokie oczy

Ziarniniak spojówki gałkowej

Laseroterapia mikropulsowa jest skuteczna w leczeniu chorób obrzękowo-wysiękowych siatkówki. Są jednak inne obszary, w których się sprawdza. Należą do nich zabiegi termoterapii zmian wytwórczych na powłokach gałkowych. Opisujemy dwa przypadki skutecznego leczenia ziarniniaków spojówki.

Czytaj więcej...
widok przez okulary z lasem w tle

EURETINA 2017. Krótkowzroczność

W dniach 7-10 września odbywała się konferencja Europejskiego Towarzystwa Siatkówkowego Euretina 2017. Sesja otwierająca zajęła się problemem krótkowzroczności, przyjmującej rozmiary epidemii i stanowiącej drugą pod względem częstości przyczynę ślepoty na świecie.

Czytaj więcej...
dziecko z niebieskimi oczami

Miejsce laseroterapii w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki?

8 sierpnia 2017 na posiedzeniu Amerykańskiego Towarzystwa Retinologicznego przedstawiono tezę, że laseroterapia cukrzycowego obrzęku plamki należy do przeszłości. Skuteczność injekcji doszklistkowych anty-VEGF jest tak znacząca, że wyklucza użycie technik fotokoagulacyjnych. Artykuł jest polemiką, opartą o doświadczenia własne dotyczące laseroterapii mikropulsacyjnej.

Czytaj więcej...
przyblizona twarz kobiet na oczy

Laseroterapia w centralnej surowiczej chorioretinopatii

Centralna surowicza chorioretinopatia (CSCR) jest czwartą pod względem częstości chorobą siatkówki po zwyrodnieniu związanym z wiekiem, retinopatii cukrzycowej i zakrzepie gałęzi żyły środkowej siatkówki. Najczęstsze objawy to ostre zaburzenia widzenia i zniekształcenia obrazu występujące najczęściej u mężczyzn w wieku 20-50 lat.

Czytaj więcej...
zapuszczanie kropli oczu

Przyszłość AMD – krople zamiast zastrzyków?

Wstępne badania przeprowadzone na Uniwersytecie Birmingham wykazały, że środki zawierające peptydy penetrujące komórki (CPP) mogą w dostarczać czynniki anty-VEGF do siatkówki. Może to oznaczać, że zamiast injekcji doszklistkowych postać wysiękową AMD będziemy leczyć przy pomocy kropli do oczu.

Czytaj więcej...
kobiece szare oko

Wady wzroku u kobiet w ciąży

Dotychczasowe poglądy na temat ciąży i porodu jako czynnika ryzyka postępu krótkowzroczności u kobiet w ciąży, nie zostały potwierdzone. Wprawdzie obserwuje się pogorszenie ostrości wzroku, mające związek z przejściowym wzrostem krótkowzroczności, problem ten jednak dotyczy jedynie 14% ciężarnych i ustępuje w ciągu 2 miesięcy po porodzie.

Czytaj więcej...
Scroll to Top