Strona główna » Blog » Ziarniniak spojówki gałkowej
piękne makro zbliżenie ujęcie kobiety człowieka głębokie oczy

Ziarniniak spojówki gałkowej

55-letni pacjent z objawami mawrotowego nastrzyku bolesności gałki ocznej lewej, regularnie odwiedzający z tego powodu okulistów zgłosił się na badanie okulistyczne. W trakcie wizyty stwierdzono na spojówce gałkowej obecność wyniosłej żółtawej zmiany ziarniniakowej otoczonej przez poszerzone naczynia. Kombinacje kropli steroidowych z antybiotykiem stosowane w przeszłości przynosiły tylko częściową ulgę, a dolegliwości utrzymywały się przez ostatnie 3 lata. Chory wyklucza uraz. O zabiegu na przednim odcinku nie wspomina. Rozważając przyczynę, trzeba zawsze myśleć o raku płaskonabłonkowym spojówki oraz ziarniniaku ropotwórczym, będącym rodzajem naczyniaka wytwórczego spojówki. Nieudane próby usunięcia chirurgicznego zmiany skłoniły mnie do przeprowadzenia zabiegu laseroterapii mikropulsowek, pozwalającej przy wysokich parametrach parametrach cyklu pracy 30% do kontrolowanego podgrzania tkanki ze zniszczeniem inkluzji kolonii biomu bakteryjnego, będącej przyczyną dolegliwości. Po tygodniu u chorego zaobserwowano istotną poprawę, a dolegliwości bólowe ustąpiły.

Podobny przypadek dotyczył 60-letniego chorego z piętrowym rozpoznaniem zakażonej torbieli sródściennej spojówki gałkowej.  Wspólnie z dr Małgorzatą Rembińską przeprowadziliśmy zabieg chirurgicznego usunięcia zmiany z marginesem tkanki. Niestety gojenie zostało zaburzone przez rozwój ziarniniaka ropotwórczego. Po tygodniu od operacji zdecydowaliśmy się na wykonanie sesji laserem mikropulsowymi. Kolejne wizyty dowodzily słuszności decyzji.

Scroll to Top